Posts Tagged: Samoan hymn preludes

Ua Fa’atauva’a Lo’u Sulu Nei (Samoan hymn preludes)

Ua Matou Vivi’l la te Oe le Tama (Samoan hymn preludes)

Ua Fetalai Mai o Jesu (Samoan hymn preludes)

Ua Alaga Mai le Vasa Laolao (Samoan hymn preludes)

Siona e le Nu’u Lelei (Samoan hymn preludes)

O Lo’u Atua e Ala ai (Samoan hymn preludes)

O Lo’o Vala’auina Atu (Samoan hymn preludes)

Le Atua Alota Fua (Samoan hymn preludes)

Ina Tatou Faia ia (Samoan hymn preludes)

Ia Silasila Mai lo Matou Nei Tama (Samoan hymn preludes)