Posts Tagged: Hymns from other countries

Ina Tatou Faia ia (Samoan hymn preludes)

Ia Silasila Mai lo Matou Nei Tama (Samoan hymn preludes)

Fanau a le Tama o i le Lagi (Samoan hymn preludes)

Na’e’ Afio ‘i pe’e Sisu (Tongan hymn preludes)

A dios ofrecemos gozosa cancion (Spanish hymn preludes)